Krystyna Dyrda-Kortyka

…kompozycje Krystyny poprzez znak,
kolor, materię mówią o tym, co stanowi
o krwioobiegu natury, co ukazuje tajemnicę
światła, materialność i niematerialność
nas samych i o tym, co dookoła…

Zofia Gebhard

Zobacz prace